Felhasználási feltételek

Amennyiben regisztrálsz nálunk, vagy rendelsz, azzal el kell fogadnod az alábbi feltételeket:

A CsokiMost szolgáltatás üzemeltetője a Bene Placito Tanácsadó Kft., mely cégjegyzékszáma: 08-09-024973, adószáma: 11718433-1-42 (továbbiakban: "Szolgáltató"). A szolgáltatás a csokimost.hu domain alatt érhető el. 

A webáruház segítségével a Felhasználók ételt (továbbiakban "Áruk") rendelhetnek házhoz szállításra vagy csomagküldő szolgáltatással. 

Az oldalon található tartalom, illetve az ajánlatok bármikor változhatnak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tartalmat és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Felhasználó, vagy a Felhasználók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

Jelen felhasználási feltételek (ÁSZF) a Szolgáltató szolgáltatásának használatára vonatkoznak. A feltételeket a Felhasználók regisztrációjukkal, ill. rendelés leadásával elfogadják. Az ÁSZF hatályos akkor is, ha a Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Továbbá érvényes a Szogláltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.

A Szolgáltató és a Felhasználó között a szerződés a rendelés feladására és az áruk kiszállítására vonatkozóan jön létre. A Felhasználó a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja az árukiszállításra vonatkozó ajánlatot is, melynek részleteit a Szállítási feltételek menüpont tartalmazza. Az szálíltási ajánlatok szállítási címtől függően változhatnak. A Szolgáltató nem kötelezhető a rendelés teljesítésére, de erről a Felhasználót értesíteni köteles. 

A rendelés teljesítésével kapcsolatban a Szolgáltató semmilyen kártérítésre nem kötelezhető. Amennyiben a rendelés feladása után számított 60 percen belül a Szolgáltató nem küld rendelést visszaigazoló emailt, akkor a Felhasználó az ajánlati kötöttség alól elállhat. A megkötött szerződés írásban foglaltnak minősül. A szerződés írásban tárolt adatai megegyeznek a rendelés adataival. A szerződés/rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a "Korábbi rendeléseim" menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve magyar.

A rendelés kizárólag elektronikus úton lehetséges. A Felhasználó kiválasztja a megrendelni kívánt termékeket, melyeket a kosarába helyez. A megrendelés leadása előtt a Felhasználó megadja a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat és a fizetés módját. A megrendelés leadása előtt lehetőség van az adatok ellenőrzésére. A "Megrendelés elküldése" gomb lenyomásával a Szolgáltató rendszere elkezdi az rendelés feldolgozását. Azonnali kiszállítás esetén a Szolgáltató munkanapokon dél és este 22 óra között a csomag összeállítása után saját szállítási szolgáltatásával megkísérli kiszállítani a megrendelt termékeket a Felhasználónak. Másnapi, vagy későbbi megrendelés esetén a Szolgáltató a kiszállításról csomagküldő szolgáltatás keretén belül gondoskodik.

A Szolgáltató a rendelés feladása után e-mailben visszaigazolja a rendelés adatait. Ezeket az adatokat a belépés utáni oldalon, a "Korábbi rendeléseim" menüpontban is feltünteti.

Minden áru, illetve szolgáltatás ára, melynél külön jelölés nem utal rá, magyar forintban értendő, és amennyiben szükséges, tartalmazza a magyar áfát.

A rendelés értékének kiegyenlítése a Szolgáltató szolgáltatásában megjelölt módokon lehetséges. A rendelési érték kifizetése akkor válik esedékessé, amikor a rendelést a Szolgáltató feldolgozta. A rendelési értéket a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltató a Felhasználó által megadott bankkártya számlára terheli, vagy kiszállításnál maga a Felhasználó készpénzben fizeti meg a kiszállító számára. 

Felhasználó, jelen ÁSZF elfogadásával egyidejúleg elfogadja, hogy a Bene Pacito Kft. (9400 Sopron, Móricz Zs. u. 4.) által a http://csokimost.hu/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

A rendelés a Felhasználó által a kiszállítás időpontjáig lemondható.

A Felhasználó köteles a regisztráció során kért adatokat egyértelműen és a valóságnak megfelelően megadni és frissíteni. A valós adatok ahhoz szükségesek, hogy a megrendelt árut pontosan szállítsák ki a Felhasználóhoz. 

A Felhasználó köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó regisztrációját elfogadja vagy indoklás nélkül visszautasítsa.

A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe a Szolgáltató szolgáltatásai. A többi, a Felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról maguk a Felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérhető. Ebben az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre. Ebben az esetben információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok törlési, zárolási, helyesbítési lehetőségeiről, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatatokat. A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk felkeresésével kérhető. 

Minden felhasználó maga módosíthatja személyes adatait. Erre bejelentkezés után a Személyes adatok funkció alatt van lehetőség. A regisztrációt az Ügyfélszolgálathoz intézett kérés esetén 5 munkanapon belül megszüntetjük.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Szolgáltató megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Kifejezetten tilos a Szolgáltató oldalain törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a Felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a Szolgáltató honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető leghamarabb, minden más esetben 24 órán belül válaszol az Ügyfélszolgálat. 

A Felhasználónak a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén az Ügyfélszolgálathoz lehet fordulnia.

A szerződés mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató részéről indoklás nélkül, a Felhasználónak ill. az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján felmondható.

A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege érvényes. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek. 

A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.